Orlić, Trg Ivana Meštrovića 1, tel: 022 660 332, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   

Misija i vizija

NAŠA MISIJA

Misija je osnovna funkcija Komunalnog društva Biskupija d.o.o, trgovačkog društva koje je Općina Biskupija osnovala u svrhu obavljanja komunalne djelatnosti na svom području. Misija opravdava svrhu i daje smisao postojanju poduzeća, a naša misija je:

 • Osigurati trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih ljudskih potencijala na principima održivog razvoja i stalnog praćenja europskih trendova kvalitete na području komunalnih djelatnosti
 • Održavati sve komunalne objekte i uređaje u stanju funkcionalne sposobnosti uz maksimalno očuvanje zaštite okoliša i održivog razvoja i javnog interesa Općine u kojoj djeluje
 • Jačati sustav kontrole poslovanja uz poštivanje europskih standarda transparentnosti poslovanja
 • Stalna briga o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika usluga
 • Poduzimati aktivnosti za povećanje vlastitih prihoda na tržištu pružanjem registriranih usluga u cilju očuvanja stabilnosti poslovanja, te proširenja do sada raspoloživih usluga stanovništvu u smislu vrste, kvalitete i cijene.

NAŠA VIZIJA

Vizija predstavlja široku sliku kojoj trgovačko društvo općenito teži. Viziju kao takvu potrebno je različitim instrumentima implementirati u poslovanje, integrirati je u svakodnevnu proceduru. Naša vizija predstavlja:

 • Usmjerenje na kontinuirano pružanje komunalnih usluga razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa
 • Usmjerenje na principe zaštite okoliša i održivog razvoja
 • Osiguranje stalnog obrazovanja svih radnika
 • Aktivno sudjelovanje u promicanje ekologije i održivog razvoja prema svim stanovnicima Općine Biskupija i pravnim osobama koje obavljaju djelatnost na području Općine Biskupija

Implementiranje misije i vizije u poslovanju je proces koji traje nekoliko godina, no ukoliko upravo te odrednice misije i vizije budućeg djelovanja Komunalnog društva Biskupija d.o.o. pretvorimo u operativne aktivnosti i ciljeve, tada to znači da ono mora počivati na povećanju zadovoljstva svih korisnika usluga i kroz:

 • Podizanje svijesti na unapređivanju postupanja s komunalnim otpadom
 • Evidentiranjem i sanacijom divljih odlagališta otpada
 • Stalnim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja javnih zelenih površina, nerazvrstanih putova i groblja
 • Podizanje razine ukupne uređenosti svih površina gradnjom i opremom u skladu s podnebljem
 • Poštivanje načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti
 • Težnju temeljnom cilju da prostor u kojem djelujemo učinimo ugodnijim i poželjnijim za život sadašnjih i budućih korisnika naših usluga
 • Upoznavanje korisnika, šire javnosti i medija s misijom i vizijom, te operativnim aktivnostima i ciljevima uz povećanje transparentnosti poslovanja i stvaranje kvalitetnih odnosa i povjerenja uz stvaranje slike socijalno senzibilnog trgovačkog društva.